ЗА СВАЛЯНЕ

По-долу предоставяме информация за нашите правни условия като документ за сваляне.

PDF download разрешително за дейности с отпадъци – Депо София

PDF download разрешително за дейности с отпадъци – Депо Пловдив

PDF download разрешително за дейности с отпадъци – Депо Варна

PDF download разрешително за дейности с отпадъци – Депо Стара Загора

PDF download Лиценз за транспортна дейност – Хамбургер Рисайклинг България ЕООД

PDF download Договор за изкупуване

PDF download Договор за наем на оборудване

PDF download Администратор на лични данни

PDF download Референции от доставчици

PDF download договор София

PDF download Сертификат по ISO 14001: 2015

Формат на файлове

Файловете са налични в PDF формат. За да прегледате файловете, Вие се нуждаете от Adobe Acrobat Reader, който можете да свалите свободно от следния линк:

Adobe Reader downloaden

Сваляне

Запазете избрания от Вас файл на своя локален диск с натискането на десния бутон на мишката (за МАС: Ctrl+Klick) и изберете опцията „save as“.

Мисия

Ние оползотворяваме ценни суровини и оптимизираме разходите на нашите клиенти.

Визия

Ние сме отдадени да обслужваме клиентите си чрез най-добри решения за рециклиране на хартии и опаковки.

Основни ценности

Ние сме радостни да допренесем за успеха на нашите клиенти.

Нашите иновации дават решения за клиентите ни.

Ние се отнасяме с уважение помежду си и към нашата околна среда.

Нашият успех се основава на висок екипен и предприемачески дух.

Ние подкрепяме постоянното развитие на нашите служители.
 

Връзки