За нас

Хамбургер Рисайклинг България ЕООД, член на Хамбургер Рисайклинг Груп

С нашите основни умения в събирането, третирането, транспортирането и продажбата на рециклируеми суровини затваряме цикъла между производството на опаковки и производството на хартия в нашата група и извън нея.

Фокус върху материали за рециклиране

Инвестициите ни, насочени в събиране, сортиране и третиране на отпадъци от опаковки, осигуряват доставките на рециклируеми суровини в нашите собствени заводи и за външни клиенти. Ние сме насочени към предоставянето на пълен набор от услуги за нашите доставчици, съобразени с техните специфични нужди. Ние сме професионалисти в консултирането и предоставянето на решения за всички рециклируеми суровини, генерирани от индустрията, печатниците, търговските обекти, складовете и др. Ние предоставяме разнообразие от оборудване и контейнери за събиране и съхранение на насипни вторични суровини.

Мисия

Ние оползотворяваме ценни суровини и оптимизираме разходите на нашите клиенти.

Визия

Ние сме отдадени да обслужваме клиентите си чрез най-добри решения за рециклиране на хартии и опаковки.

Основни ценности

Ние сме радостни да допренесем за успеха на нашите клиенти.

Нашите иновации дават решения за клиентите ни.

Ние се отнасяме с уважение помежду си и към нашата околна среда.

Нашият успех се основава на висок екипен и предприемачески дух.

Ние подкрепяме постоянното развитие на нашите служители.
 

Връзки